Teambuilding

Eventpakke

 Denne er ment for arrangement med mange personer og mange aktiviteter. Vi blir enige om hva som kan passe. Se utleie for valg og bestilling. Eventpakken gjelder bare om du ønsker å leie flere en 3  store aktiviteter/leker. Be om tilbud og anbefaling.

Vi kan levere og rigge til arrangement som passer alle. 

Betaling
VIPPS - Se bunnen av utleie siden.

Betaling kun ved henting eller når jeg har levert utstyr. Ingen forskuddsbetaling. Pris pr. arrangement dag om ikke annet er avtalt.  Leid utstyr leveres dagen etter innen kl:14:00 

Bedrift: Faktura.

*50% fakturering om leien blir avlyst 3 dager før arrangement eller kortere. Eller ikke blir hentet/levert etter avtale.

* Undertegnede leietaker er erstatningspliktig for skader eller mangler som oppstår som følge av uvettig, feil bruk eller tap av leid utstyr. Leietaker/kunde og bruker, er selv ansvarlig for HMS.

Rigg plassen må være egnet til utstyret og kunne kjøre til med henger. 

Forbehold om feil på siden.

Prisene kan endres uten varsel.